• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 WYBRANE PROJEKTY:

 • Przebudowa i Remont budynku Mieszkalno – Usługowego w Nysie
 • Remont Domu Studenckiego T-15 Politechniki Wrocławskiej
 • Kompleksowy Remont Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wykonaj”
 • Remont Domu Studenckiego T-6
 • Remont części administracyjno-warsztatowej w przyziemiu Domu Studenckiego T-2
 • Remont kompleksowy pomieszczeń biurowych
 • Remont i przebudowa pomieszczeń przyziemia DS. T-4
 • Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu małego dziecka DS.T-6
 • Remont jednostek mieszkalnych w DS. T-16
 • Led Project dla Shell - Modernizacja pylonów cenowych na stacjach paliwa
 • Starbucks w Grunwaldzki Center -Budowa kawiarni Starbucks w Grunwaldzki Center
 • Osiedle domów Jednorodzinnych Bielany Wrocławskie – 18 domów
 • Orco Tower Project - Remont i modernizacja Orco Tower w Warszawie dla Orco
 • Hotel HGS Orbis Project
 • Hotel NMP Orbis Project
 • Modernizacja hotelu Novotel Centrum Poznań w Poznaniu, przebudowa parteru i kuchni
 • Hotel NBK Orbis Project
 • Modernizacja hotelu Novotel Bronowice Kraków, przebudowa 3 pięter
 • Hotel NCK Orbis Project
 • Modernizacja hotelu Novotel Centrum w Katowicach, instalacje ppoż,
 • Hotel NW Orbis Project Modernizacja hotelu Novotel Wrocław,
 • REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (28 lokali mieszkalnych) na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze – ul. Ogrodowa 2 w Nysie
 • PRZEBUDOWA PORTU LOTNICZEGO ETAP 1 I ETAP 2
 • BUDOWA OSIEDLA WIELORODZINNEGO – ul. Dzielnicowa 10 we Wrocławiu “Budynek mieszkalny 28 mieszkań”
 • Budowa Hali magazynowej dla Cadbury przy ul. Czekoladowej 1 we Wrocławiu
 • HOTEL MAGURA - DOSTOSOWANIE DO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ PPOŻ
 • HOTEL MERCIURE PANORAMA – REMONT ELEWACJI
 • SM METALOWIEC – ROZBIÓRKA ESTAKAD I BUDOWA GARAŻY
 • MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.
 • HOTEL SKALNY - DOSTOSOWANIE DO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ PPOŻ
 • ROZBUDOWA I BUDOWA INSPEKTORATU ZUS OLEŚNICA
 • BUDOWA OSIEDLA WIELORODZINNEGO - STANISŁAWOWSKA: dla Wrodombud Deweloper we Wrocławiu “Budynek mieszkalny 45 mieszkań”
 • Nowy budynek: dla Gmina Dobroszyce w Dobrzeń “Budowa szkoły podstawowej- od fundamentów do stanu pod klucz”
 • Przebudowa i modernizacja: dla AWRSP OT Wrocław w Czereńczycach „przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego 8 jednostek mieszkalnych”
 • Nowy budynek: dla Wrocławskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Wrocław „Rozbudowa szkoły III kondygnacje pod klucz”
 • Nowy budynek: dla Gmina Mietków w Mietkowie „Budowa Gimnazjum - od fundamentów do stanu pod klucz"
 • Modernizacja: dla Zarząd Inwestycji Miejskich Wrocław we Wrocławiu „Remont sali gimnastycznej”