• 1_harmonogram2.jpg
  • 2_harmonogram2.jpg
  • 3_kosztorysowanie2.jpg
  • 4_kosztorysowanie2.jpg
  • 5_Przedmiar2.jpg
  • 6_Przedmiar2.jpg
  • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
  • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

Polityka prywatności strony www.kzi.pl
Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.kzi.pl,  nie dotyczą witryn,  do których można przechodzić ze strony www.kzi.pl. Po opuszczeniu strony www.kzi.pl  prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony www.inspektor.wroclaw.pl  akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma KZ-Inwestycje Krzysztof Załanowski zarządzająca stroną www.kzi.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie,  aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą KZ - Inwestycje Krzysztof Załanowski poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego.  Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane  przez firmę KZ - Inwestycje Krzysztof Załanowski do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona  www.kzi.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.  Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę KZ - Inwestycje Krzysztof Załanowski jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.kzi.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Firma KZ - Inwestycje Krzysztof Załanowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.kzi.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale  tzw. dane techniczne na przykład: adres IP,  informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej,  systemu operacyjnego, dostawcy Internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk  np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.

 

Z poważaniem: Zespół Firmy KZ - Inwestycje Krzysztof Załanowski tel. 604 535 102