Drukuj

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej, zgodnie z §13 rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953:

 1. Rodzaj robót budowlanych
    2. Adres prowadzenia robót budowlanych
    3. Nr pozwolenia na budowę
    4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) Inwestora
    5. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) Wykonawcy 
    6. Imiona nazwiska, adresy i nr telefonów: 
 1. Numery telefonów: