• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

Przeglądy 1 roczne i 5 letnie, w zakresie:

 1. Dane ogólne
  • Ogólna charakterystyka obiektu - obiekt zamieszkania zbiorowego
  • Cel opracowania
  • Podstawa opracowania
  • Przeprowadzone badania 
 1. Kontrola techniczna terenu nieruchomości i obiektu
  • Opis techniczny terenu nieruchomości
  • Opis techniczny obiektu
  • Ocena sprawności technicznej elementów terenu nieruchomości i obiektu
  • Określenie procentu zużycia terenu nieruchomości i obiektu 
 1. Dodatkowe informacje
  • Szkice lub opis dokonanych odkrywek
  • Ustalenie cech badanych materiałów lub właściwości gruntu
  • Obliczenia sprawdzające 
 1. Zakres sugerowanych prac do wykonania
 2. Wnioski i zalecenia