• 1_harmonogram2.jpg
  • 2_harmonogram2.jpg
  • 3_kosztorysowanie2.jpg
  • 4_kosztorysowanie2.jpg
  • 5_Przedmiar2.jpg
  • 6_Przedmiar2.jpg
  • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
  • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

PODSTAWOWE MATERIAŁY BHP

PAMIĘTAJ! Wiele wypadków na placach budów jest wynikiem zaniedbania podstawowych środków bezpieczeństwa. Łatwiejsze i bardziej ekonomiczne jest ograniczanie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, zanim budowa zostanie rozpoczęta. Konsultacje z pracownikami (podwykonawców też) w sprawach bhp są skutecznym sposobem zwracania większej uwagi pracowników na procedury bezpieczeństwa i usprawnienia z tym związane. Prowadź Książkę ewidencji i szkoleń.

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny (art. 283 § 1ustawy Kodeks pracy).