• 1_harmonogram2.jpg
  • 2_harmonogram2.jpg
  • 3_kosztorysowanie2.jpg
  • 4_kosztorysowanie2.jpg
  • 5_Przedmiar2.jpg
  • 6_Przedmiar2.jpg
  • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
  • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

Mamy duże doświadczenie w zarządzaniu Projektami. Nasza specjalność to remonty, modernizacje i przebudowy. W trakcie realizacji zapewniamy kontrolę nad projektem poprzez zdalny dostęp do folderów projektu w szczególności do budżetu projektu, harmonogramu postępu prac, notatki z narad i raporty.