• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • Uprawnienia Budowlane i Drogowe bez ograniczeń
 • Przebudowy i remonty budynki zamieszkania zbiorowego
 • Dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów ppoż
 • Hale przemysłowe, magazynowo - biurowe, inne
 • Doradztwo techniczne, analiza kosztów koniecznych remontów, wyceny i kosztorysy Inwestorskie
 • Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Odbiory nowych mieszkań, analizy umów, dokumentacja foto, raport pokontrolny
 • Wielobranżowy Nadzór Inwestorski z zastosowaniem Naszych systemowych szablonów kontroli przebiegu Inwestycji
 • Kosztorysowanie i wycena prac budowlanych.

Szybki kontakt telefon: +48 604 535 102