• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • Uprawnienia Budowlane i Drogowe bez ograniczeń
 • Przebudowy i remonty budynki zamieszkania zbiorowego
 • Dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów ppoż
 • Hale przemysłowe, magazynowo - biurowe, inne
 • Doradztwo techniczne, analiza kosztów koniecznych remontów, wyceny i kosztorysy Inwestorskie
 • Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Odbiory nowych mieszkań, analizy umów, dokumentacja foto, raport pokontrolny
 • Wielobranżowy Nadzór Inwestorski z zastosowaniem Naszych systemowych szablonów kontroli przebiegu Inwestycji
 • Kosztorysowanie i wycena prac budowlanych.

Szybki kontakt telefon: +48 604 535 102

Przeglądy 1 roczne i 5 letnie, w zakresie:

 1. Dane ogólne
  • Ogólna charakterystyka obiektu - obiekt zamieszkania zbiorowego
  • Cel opracowania
  • Podstawa opracowania
  • Przeprowadzone badania 
 1. Kontrola techniczna terenu nieruchomości i obiektu
  • Opis techniczny terenu nieruchomości
  • Opis techniczny obiektu
  • Ocena sprawności technicznej elementów terenu nieruchomości i obiektu
  • Określenie procentu zużycia terenu nieruchomości i obiektu 
 1. Dodatkowe informacje
  • Szkice lub opis dokonanych odkrywek
  • Ustalenie cech badanych materiałów lub właściwości gruntu
  • Obliczenia sprawdzające 
 1. Zakres sugerowanych prac do wykonania
 2. Wnioski i zalecenia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 WYBRANE PROJEKTY:

 • Rozbudowa Istniejącego Zakładu Produkcyjnego "WIPAK" w Skarbimierzu– II Etap poprzez rozbudowę pomieszczeń mieszalni farb – Hala o pow. 226,0 m2
 • Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi w Nowej Wsi Wrocławskiej przy ul._Relaksowej – Hala o pow. 25 000 m2
 • Budowa Centrum Technologicznego Rozwoju Produktu II dla WABCO we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 32 – Hala o pow. 1 600 m2
 • Remont pomieszczeń po byłym klubie "Kuźnia" w Wiązowie
 • Rozbudowa Zakładu Produkcji Opakowań WIPAK Polska w Skarbimierzu I Etap - Hala o pow. 1 750 m2
 • Kompleksowy Remont i Przebudowa Domu Studenckiego T-17 Politechniki Wrocławskiej 
 • Remont i Przebudowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego (30 jednostek) z usługami w parterze przy ul. Ogrodowej 2 w Nysie
 • Remont Domu Studenckiego T-15 Politechniki Wrocławskiej
 • Kompleksowy Remont i Przebudowa Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wykonaj”
 • Remont Domu Studenckiego T-6 Politechniki Wrocławskiej
 • Przebudowa Portu Lotniczego ETAP 1 (rozbudowa parkingu) I ETAP 2 (dodatkowe pomieszczenia sanitarne i usługowe)
 • Remont części administracyjno-warsztatowej w przyziemiu Domu Studenckiego T-2
 • Remont i przebudowa pomieszczeń przyziemia DS. T-4
 • Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu małego dziecka DS.T-6
 • Remont jednostek mieszkalnych w DS. T-16
 • Budowa Osiedla Wielorodzinnego – ul. Dzielnicowa 10 we Wrocławiu “Budynek mieszkalny 28 mieszkań”
 • Rozbudowa i Budowa Inspektoratu ZUS OLEŚNICA
 • Budowa Hali magazynowej dla Cadbury przy ul. Czekoladowej 1 we Wrocławiu
 • Modernizacja i Przebudowa Centrum Medyczne DOLMED S.A
 • Led Project dla Shell - Modernizacja pylonów cenowych na stacjach paliwa
 • Starbucks w Grunwaldzki Center -Budowa kawiarni Starbucks w Grunwaldzki Center
 • Osiedle domów Jednorodzinnych Bielany Wrocławskie – 18 domów
 • Orco Tower Project - Remont i modernizacja Orco Tower w Warszawie dla Orco
 • Hotel HGS Orbis Project - kompleksowy remont
 • Hotel NMP Orbis Project - remont i przebudowa parteru i kuchni
 • Hotel NBK Orbis Project - remont i modernizacja 78 jednostek mieszkalnych
 • Hotel NCK Orbis Project - remont 104 jednostek mieszkalnych oraz systemu oddymiania wraz z wymianą systemu SAP
 • Hotel NW Orbis Project Modernizacja hotelu Novotel Wrocław - remont 11 jednostek mieszkalnych
 • HOTEL MAGURA - Dostosowanie Obiektu do Obecnie Obowiązujących Wymagań ppoż
 • HOTEL MERCIURE PANORAMA – Remont Elewacji
 • SM METALOWIEC – Rozbiórka Estakad i Budowa Garaży.
 • HOTEL SKALNY - Dostosowanie Obiektu do Obecnie Obowiązujących Wymagań ppoż
 • Budowa Osiedla Wielorodzinnego - ul. Stanisławowska: dla Wrodombud Deweloper we Wrocławiu “Budynek mieszkalny 45 mieszkań”
 • Nowy budynek: dla Gmina Dobroszyce w Dobrzeń “Budowa szkoły podstawowej- od fundamentów do stanu pod klucz”
 • Przebudowa i modernizacja: dla AWRSP OT Wrocław w Czereńczycach „przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego 8 jednostek mieszkalnych”
 • Nowy budynek: dla Wrocławskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Wrocław „Rozbudowa szkoły III kondygnacje pod klucz”
 • Nowy budynek: dla Gmina Mietków w Mietkowie „Budowa Gimnazjum - od fundamentów do stanu pod klucz"
 • Modernizacja: dla Zarząd Inwestycji Miejskich Wrocław we Wrocławiu „Remont sali gimnastycznej”

Profesjonalne odbiory mieszkań od deweloperów. Lista usterek, dokumentacja fotograficzna.